SandStorm Motion Kit v1.5 - Videohive 18437528 - Scripts tạo hiệu ứng bão cát cho ảnh tuyệt đẹp.

Download FREE – Tải về miễn phí SandStorm Motion Kit v1.5 – Scripts tạo hiệu ứng bão cát cho ảnh tuyệt đẹp, đang được bán trên chợ Videohive với giá $29.

Đây là một add on khá thú vị, nó giúp bạn tạo ra những hiệu ứng bão cát chuyển động rất đẹp. Nó tương thích với cả After Effects và Photoshop.

Thông tin cơ bản:

  • Độ phân giải: 1920×1080, 30fps
  • Tương thích: Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, CC+ | After Effects CS6, CC+
  • No Plugins
  • Dễ chỉnh sửa

Đối với phiên bản CC 2019 bạn làm như sau: Please change the Expression Engine to “Legacy ExtendScript” or you will receive expression errors (File > Project Settings > Expressions > Legacy ExtendScript). We will be fixing this in the next official update, but for now please use this as a temporary solution.

Chi tiết xem tại đây: Videohive

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *