Sci-Fi Opener / Hi-Tech Slideshow / Futuristic Film Credits / HUD Elements / Space Science Videohive 21218914

Download FREE – Tải về miễn phí: Sci-Fi Opener / Hi-Tech Slideshow / Futuristic Film Credits / HUD Elements / Space Science – Pack đang được bán trên chợ videohive với giá $24.

Mẫu template rất dễ chỉnh sửa, bạn chỉ cân fthay thế hình ảnh và văn bản là xong.

Thông tin cơ bản:

  • Full HD Resolution (1920×1080)
  • No Plugins Required
  • Có hướng dẫn kèm theo
  • Tương thích: After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

 

Size: 34 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *