Seamless Transitions V1.0.1 - Videohive 23955941 - 1700 hiệu ứng chuyển cảnh

Download FREE – Tải về miễn phí: Seamless Transitions V1.0.1 – 1700 hiệu ứng chuyển cảnh dành cho Ae đang được bán trên chợ Videohive với giá $39.

Thư viện với 1700 hiệu ứng chuyển cảnh theo nhiều chủ để dành cho Ae: Cartoon, Glass, Glitch, Grunge, Modern, Smoke, Split, Zoom, Fade, Spin, Flat, Glitch, Panoramic…

Thông tin cơ bản:

  • Tương thích:  After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014
  • No Plugins
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

Uploading…

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *