Sketch Draw Slideshow Videohive 12321081

Download FREE – Tải về miễn phí: Sketch Draw Slideshow – Template đang được bán trên chợ videohive.

Thông tin chi tiết:

  • Resolution: 1920×1080
  • Tương thích: After Effects CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5
  • No Plugins
  • Audio tại đây: Audiodigg.Com
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

 

Size: 219 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *