Spring Fling - Overlay+PSAction - Creativemarket 2518497 - Action hiệu ứng hòa trộn

Download FREE – Tải về miễn phí: Spring Fling – Overlay+PSAction – Action hiệu ứng hòa trộn.

Pack bao gồm 5 action sẽ làm cho bức ảnh của bạn trơ nên rực rỡ.

Thông tin cơ bản:

  • All Spring Photoshop Actions
  • Pink Azalea Overlay
  • Dogwood Flower Overlay
  • Yellow Flower Overlay
  • Cherry Blossom Overlay
  • Blue Flower Overlay
  • File: JPG, PSD, ATN
  • Tương thích:
  • Chi tiết xem tại đây: Creativemarket

Size: 167 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *