The Box Promotion Videohive 24691650

Download FREE – Tải về miễn phí: The Box Promotion – Pack đang được bán trên chợ videohive với giá $26.

 

Thông tin cơ bản:

  • 15 Scenes
  • Easily Promote Your Own Product
  • Fully Customizable
  • Độ phân giải: 1920×1080
  • No Plugins
  • Tương thích: After Effects CC CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
  • Có hướng dẫn đính kèm
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

 

Size: 36 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *