The Complete Presets Bundle - $249 - GreatertThanGatsby - 8 bộ action chỉnh sửa ảnh cực đẹp dành cho Photoshop, Lr

Download FREE – Tải về miễn phí: The Complete Presets Bundle – Action chỉnh sửa ảnh trị giá $249.

Pack bao gồm 8 action sẽ làm cho bức ảnh của bạn trơ nên rực rỡ.

The Complete Presets Collection includes all 8 Greater Than Gatsby Lightroom preset sets, with 323 innovative presets.

Thông tin cơ bản:

  • The Innocence Collection
  • The Wedding Collection
  • The Golden Hour Collection
  • The Newborn Collection
  • The Watercolor Film Collection
  • The Darkroom Film Collection
  • The Hitchcock Collection
  • Clean Workflow for Lightroom
  • Tương thích: LR CC & Classic, Lightroom 4-6, ACR 7-11
  • Chi tiết xem tại đây: https://www.greaterthangatsby.com/the-complete-presets-bundle/

Size: 1.16 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *