The Preset Factory – Metropolitan Lightroom/Photoshop Presets

Download FREE – Tải về miễn phí The Preset Factory – Metropolitan Lightroom/Photoshop Presets –  Presets chỉnh màu dành cho Lightroom/Photoshop Presets.

Lấy cảm hứng từ thủ đô metropolis của Chicago. Những presset này sẽ mang đến màu sắc rực rỡ cho cuộc sống đô thị.

Thông tin cơ bản:

  • 15 preset cài đặt sẵn
  • Tương thích: Adobe Lightroom 4 / 5 / 6 / Classic CC / CC*
  • Tương thích: Adobe Photoshop CS6 / CC (ACR)*
  • Đối với Lightroom CC  có tương thích nhưng không khuyến cáo sử dụng.

Chi tiêt xem tại đây.

Size: 54 KB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *