Thriller-Moody Title Sequence - RocketStock RS2073 - Template kinh dị

Download FREE – Tải về miễn phí Thriller-Moody Title Sequence – Pack đang được bán trên rocketstock với giá $49.

Đây là một template kinh dị, nhằm giới thiệu phim hoặc slideshow. Bạn có thể chỉnh sửa thay thế 8 văn bản, 6 hình ảnh hoặc video.

Xem chi tiết tại đây: RocketStock

 Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: After Effects CS5.5+ trở lên
  • Độ phân giải:  1920×1080
  • No Plugins

Pass giải nén nếu có: muctau.com

 

Size: 132 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *