Transitions - Motionarray 265650 - Hiệu ứng chuyển cảnh dành cho Pre

Download FREE – Tải về miễn phí: Transitions – Template gồm 45+ hiệu ứng chuyển cảnh shape dành cho Pre.

Template chứa hơn 45 hiệu ứng chuyển cảnh dành cho Pre.

Tương thích:

  • Tương thích: Premiere CC 2018+
  • Độ phân giải: 1920×1080
  • No Plugins

Chi tiết xem tại đây.

Size: 15 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *