Typography Pack for Premiere Pro - Videohive 22262560 - 50 mẫu title đẹp dành cho Ae và Pre

Download FREE – Tải về miễn phí: Typography Pack for Premiere Pro – Pack đang được bán trên chợ videohive với giá $23.

 50 mẫu tiêu đề.

Thông tin cơ bản:

  • Độ phân giải: 4K
  • No Plugins
  • Tương thích: After Effects CS5.5 and Premiere Pro CC CC 2017.2
  • Có hướng dẫn đính kèm
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive
Size: 70 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *