Youtube Essential Library | MOGRT for Premiere - Videohive 21655955 - Thư viện dành cho Youtuber

Download FREE – Tải về miễn phí: Youtube Essential Library | MOGRT for Premiere – Template gồm các thư viện thiết kế về Youtube, đang được bán trên chợ Videohive với giá $39.

Với thư viện này bạn sẽ có đầy đủ các item cần thiết để thiết kế video Youtube.

Thông tin cơ bản:

  • Tương thích: After Effects CC, Premiere Pro CC
  • Full HD: 4K
  • No Plugins
  • Có hướng dẫn đính kèm

Chi tiết xem tại đây: Videohive

In Premiere Pro

In After Effects

Size: 943 MB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *