Yum - 100+ Assets for Food Videos - RocketStock RS3024 - 100 Assets vui nhộn về thực phẩm, đồ ăn...

Download FREE – Tải về miễn phí: Yum – 100+ Assets for Food Videos – 100 Assets vui nhộn về thực phẩm, đồ ăn…, Pack đang được bán trên rocketstock với giá $79.

Pack bao gồm 100 Assets vui nhộn về thực phẩm, đồ ăn…

Xem chi tiết tại đây: RocketStock

 Thông tin chi tiết:

  • Type file: MOV, MP4
  • Tương thích: After Effects, Premiere Pro, and Final Cut Pro.
  • Độ phân giải:  4K, 1080
  • No Plugins

Pass giải nén nếu có: muctau.com

Size: 15.5 GB

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *