Download free – Tải về miễn phí: AriColour Sony Pro LUT Pack v1.3

28 Luts phân loại màu sắc biên tập video.

Thông tin chi tiết:

  • Type file: .cube
  • Tương thích: Adobe After Effects CC, Pre, FCX…
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 10.89 Mb
Download: Vinload.Com