Download free – Tải về miễn phí: Art of Visuals Presets and Luts

Pack bao gồm LUT và preset lọc màu dành cho Lr.

Thông tin chi tiết:

Size: 1.14 Gb
Download: Vinload.Com