Mực Tàu

Editor in chief

Mọi yêu cầu các bạn có thể mail về: [email protected] hoặc để lại tin nhắn trên fan page FB! Chúng tôi sẽ trả lời trong 24h^^!

Latest Articles

Ghosthack – Abstract Drums

Download free - Tải về miễn phí: Ghosthack - Abstract Drums 5 bộ sưu tập âm thanh trống Thông tin chi tiết: .WAV Xem thêm tại...

Lilia Alvarado Lightroom Presets

Download free - Tải về miễn phí: Lilia Alvarado Lightroom Presets 25 preset màu cực đẹp dành cho Lr. Thông tin chi tiết: .irtempale, .XMP file...

Cool Vintage – Max Thompson

Download free - Tải về miễn phí: Cool Vintage - Max Thompson Designed and used the most for pictures that showcase water and blue skies,...

Tropic Colour – Light Leaks v1

Download free - Tải về miễn phí: Tropic Colour - Light Leaks v1 45 hiệu ứng ánh sáng Light Leaks. Thông tin chi tiết: Light Leaks...

Andrey Cine Luts 2019

Download free - Tải về miễn phí: Andrey Cine Luts 2019 10 LUTs điện ảnh thay đổi màu sắc video. Thông tin chi tiết: Tương thích:...

Oniric glow generator Ps plugin Win / Mac

Download free - Tải về miễn phí: Oniric glow generator Ps plugin Win / Mac Plugins tạo hiệu ứng ánh sáng Thông tin chi tiết: Tương...

FilmLooks – Bleached Film Look Collection

Download free - Tải về miễn phí: FilmLooks - Bleached Film Look Collection 14 files, 7 minutes of footage, Apple prores 1080p Thông tin chi tiết: ...

Tribe Archipelago – OneTwenty LUTS

Download free - Tải về miễn phí: Tribe Archipelago - OneTwenty LUTS OneTwenty is our light and airy, film-emulating breath of fresh air. Perfect for...