Mực Tàu

Editor in chief

Mọi yêu cầu các bạn có thể mail về: [email protected] hoặc để lại tin nhắn trên fan page FB!

Latest Articles

50 Perfect Wedding LUTs – Creativemarket 5376091

Download free - Tải về miễn phí: 50 Perfect Wedding LUTs - Creativemarket 5376091 50+ Luts phân loại màu sắc, tùy chọn tăng cường độ...

50 Pro Film LUTs (Look Up Tables) – Creativemarket 5376093

Download free - Tải về miễn phí: 50 Pro Film LUTs (Look Up Tables) - Creativemarket 5376093 50+ Luts phân loại màu sắc, tùy chọn...

50 Retro LUTs (Look Up Tables) – Creativemarket 5376096

Download free - Tải về miễn phí: 50 Retro LUTs (Look Up Tables) - Creativemarket 5376096 50+ Luts phân loại màu sắc, tùy chọn tăng...

50 Sports LUTs (Look Up Tables) – Creativemarket 5376103

Download free - Tải về miễn phí: 50 Sports LUTs (Look Up Tables) - Creativemarket 5376103 50+ Luts phân loại màu sắc, tùy chọn tăng...

50 Cyberpunk and Synthwave LUTs Pack – Creativemarket 5313722

Download free - Tải về miễn phí: 50 Cyberpunk and Synthwave LUTs Pack - Creativemarket 5313722 50+ Luts phân loại màu sắc, tùy chọn tăng...

50 Tropical LUTs (Look Up Tables)- Creativemarket 5376109

Download free - Tải về miễn phí: 50 Tropical LUTs (Look Up Tables)- Creativemarket 5376109 50+ Luts phân loại màu sắc, tùy chọn tăng cường...

50 Vintage Film LUTs Look Up Tables – Creativemarket 5376114

Download free - Tải về miễn phí: 50 Vintage Film LUTs Look Up Tables - Creativemarket 5376114 50+ Luts phân loại màu sắc, tùy chọn...

50 Nostalgic LUTs (Look Up Tables)

Download free - Tải về miễn phí: 50 Nostalgic LUTs (Look Up Tables) 50+ Luts phân loại màu sắc, tùy chọn tăng cường độ tương...