Mực Tàu

Editor in chief

-->Tất cả nội dung được tải lên MucTau.COM. Tải xuống MIỄN PHÍ chắc chắn đáp ứng nhu cầu cá nhân, tuy nhiên, sự hỗ trợ của bạn (là thành viên cao cấp) vô cùng hữu ích để chúng tôi duy trì và cung cấp các dịch vụ tốt hơn. -->Mail: [email protected] or Fb: facebook.com/muctau.gfx -->All assets are uploaded into MucTau.COM only. FREE Download definitely meets personal demand, however, your supports (being premium membership) are extremely helpful to us maintaining and providing better services.

Latest Articles

Elegant Wedding Story SlideShow – Videohive 14556198

Download FREE – Tải về miễn phí: Elegant Wedding Story SlideShow – Template đang được bán trên chợ Videohive. https://previews.customer.envatousercontent.com/h264-video-previews/3d37fdb5-e14a-46ef-b7ab-0722c679ec64/14556198.mp4 Thông tin chi tiết: 37 placeholders for...

Clean Romantic Promo – Videohive 25005608

Download FREE – Tải về miễn phí: Clean Romantic Promo – Template đang được bán trên chợ Videohive. https://previews.customer.envatousercontent.com/h264-video-previews/b2bb648b-ec2b-4221-98b9-8a55d68cbb6e/25005608.mp4 Thông tin chi tiết: 23 Media Placeholders 16 Text...

CinePacks LUTS – cinepacks.store – 30 Luts

Download FREE – Tải về miễn phí: CinePacks LUTS – Pack đang được bán thương mại với giá $35 https://player.vimeo.com/video/344448517?dnt=1&app_id=122963 30 custom high quality LUTS that can be...

VHS® 100 + Overlays Package – vhsstudio – $150

Download FREE – Tải về miễn phí: VHS® 100 + Overlays Package The VHS Pack for Video Creators Gói bao gồm: Super...

LENS FX 1 cinepacks.store

Download FREE – Tải về miễn phí: LENS FX 1 – Pack đang được bán thương mại với giá $35 https://player.vimeo.com/video/336699205?dnt=1&app_id=122963 High quality glass effects made...

Camera Lens Intro – Videohive 25459081

Download FREE – Tải về miễn phí: Camera Lens Intro – Template đang được bán trên chợ Videohive. https://previews.customer.envatousercontent.com/h264-video-previews/1559a6c3-c53d-4046-b0c8-0ff7f1be207a/25459081.mp4 Thông tin chi tiết: Resolution: 1920×1080 Tương thích: After...

VHS Studio 600+ Final Cut Transitions Pack

Download FREE – Tải về miễn phí: VHS Studio 600+ Final Cut Transitions Pack – 600+ hiệu ứng chuyển cảnh dành cho Final Cut.

GEOTHERMAL – Boom Library

Download FREE – Tải về miễn phí: GEOTHERMAL – Pack đang được bán thương mại với giá $59. https://youtu.be/Ko14lSbJClc Whether you are designing for daunting underground environments...