Download free – Tải về miễn phí: BLUELUTS – PACK 5 – Cine4 LUTS

12 Luts phân loại màu sắc biên tập video.

Thông tin chi tiết:

  • Type file: .cube
  • Tương thích:  Resolve, Photoshop, After Effects, Baselight, Flame, Nuke, Premiere, etc…
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 840 Kb
Download: Vinload.Com