Download free – Tải về miễn phí: Boom Library: Guns Construction Kit -Bộ âm thanh súng đạn.

Âm thanh các loại súng: GUN SOUNDS, SHOTS, DISTANT, CLOSE, WINCHSTER, BURSTS, HANDLING, LOADING, WEAPONS, COLT, RIFLES, PISTOLS, SHOTGUNS, DRYFIRE, AK47

Thông tin chi tiết:

  • 5850+ RAW SOURCE SOUNDS
  • 1070+ WAV files
  •  96kHz/24bit • 11GB

Size:3.49Gb
Download:Part 1Part 2Part 3