Download free – Tải về miễn phí: Bounce Color Winter Lifestyle LUTs Pack

LUTs mùa đông tuyệt vời mới cho tất cả các máy ảnh, được tạo bởi Bounce Color. Xem trước hình ảnh và video được tạo hoàn toàn bằng cách sử dụng gói Phong cách sống mùa đông. Để sử dụng trên các cảnh quay tuyết và cảnh quay mùa đông của tất cả các loại.

Thông tin chi tiết:

  • 3D .cube LUTs.
  • Tương thích: Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Davinci Resolve, Final Cut Pro
  • Read more

Size: 71.51 Mb
Download: Vinload.Com