Home CG Assets

CG Assets

3DToAll Plugins For Cinema4D – MaxToC4D, IKMAX Cinema4D, C4DToMax

Download free - Tải về miễn phí: 3DToAll Plugins For Cinema4D – MaxToC4D, IKMAX Cinema4D, C4DToMax MaxToC4D versions 4.7a and 4.8 IKMAX Cinema4D versions...

TGS Texture Manager v1.8.1 for Cinema 4D Win

Download free - Tải về miễn phí: TGS Texture Manager v1.8.1 for Cinema 4D Win mport support for all texture formats and image types. Including...

Karamba 3D v1.3.3.201012 Rhino 6 & 7

Download free - Tải về miễn phí: Karamba 3D v1.3.3.201012 Rhino 6 & 7  Karamba3D is a parametric structural engineering tool which provides accurate analysis of...

Phoenix FD 4.20.00 for 3ds Max 2016-2021

Download free - Tải về miễn phí: Phoenix FD 4.20.00 for 3ds Max 2016-2021 (x64) Phoenix FD for 3ds Max has been given a...

Brush Pack – tfmstyle

Download free - Tải về miễn phí: Brush Pack - tfmstyle 280 nét cọ thiết kế dành cho Cinema 4D. Thông tin chi tiết: 280 Greyscale...

CGAxis Models Volume 21 Plants II

Tải về miễn phí - Download free: CGAxis Models Volume 21 Plants II Bộ sưu tập 21 mẫu cây cảnh 3D được thiết kế tỉ...

CGAxis – Exterior Lamps 3D Models Collection – Volume 94

Tải về miễn phí - Download free: CGAxis – Exterior Lamps 3D Models Collection – Volume 94 Bộ sưu tập 3D đèn đường, đèn trang...

CGAxis Models Volume 26 Flowers II

Tải về miễn phí - Download free: CGAxis Models Volume 26 Flowers II Bộ sưu tập 20 mô hình hoa trang trí. Thông tin chi tiết: ...

CGAxis Models Volume 27 Bedrooms

Tải về miễn phí - Download free: CGAxis Models Volume 27 Bedrooms Bộ sưu tập 30 mô hình thiết bị phòng ngủ. Thông tin chi tiết: ...

NEW POST