Download free – Tải về miễn phí: Cinegrain – CITY Luts (Mac/Win) Full Pack

24 Luts phân loại màu sắc biên tập video.

Thông tin chi tiết:

  • Type file: .cube
  • Tương thích:  Resolve, Photoshop, After Effects, Baselight, Flame, Nuke, Premiere, etc…
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 93 Mb
Download: Vinload.Com