Download free – Tải về miễn phí: Day by Day History – Videohive 29732599

Thông tin chi tiết:

  • 19 media, 42 Text Holder
  • No Plugins
  •  Resolution: 1920×1080
  • Tương thích: After Effects CC2015
  • Xem thêm tại đây: https://videohive.net/item/day-by-day-history/29732599

Size: 30 Mb
Download: Vinload.Com