Download free – Tải về miễn phí: Destruction | Electricity Logo – Videohive 25459617

Template trình diễn logo quảng bá thương hiệu, mẫu thích hợp với video game, youtube, blog…

Thông tin chi tiết:

  • Plugin required (Trapcode Particular)
  • Video Tutorial Included
  • Full HD Resolution 1920×1080
  • Duration :10, 14 second
  • Full set of settings
  • Tương thích: After Effects CS6+
  • Read more…

Size: 235 Mb
Download: https://vinload.com/