Drone Video Pro 2021 – Shoot Pro Video with Any Drone

Download free – Tải về miễn phí: Drone Video Pro 2021 – Shoot Pro Video with Any Drone

Hướng dẫn này cung cấp cho các kỹ năng điều khiển Drome để có những cảnh quay hoàng tráng.

Thông tin chi tiết:

  • Xem thêm tại đây: https://www.udemy.com/course/drone-video-pro-2021-shoot-pro-video-with-any-drone/
Size: 2.48 Gb
Download: Part 1 Part 2