Download free – Tải về miễn phí: Epic Hero Logo Reveal And Trailer – Videohive 30711586

Thông tin chi tiết:

  • Plugins: Element 3D v2, Video Copilot SABER
  •  Resolution : 1920×1080
  • Tương thích: After Effects CS6, CC
  • Xem thêm tại đây: https://videohive.net/item/epic-hero-logo-reveal-and-trailer/30711586
Size: 137 Mb
Download: Vinload.Com