Download free – Tải về miễn phí: Explorer LUT Pack Vol 3

17 custom color grading LUTs

Thông tin chi tiết:

  • .cube files
  • Tương thích: Pre, Ae, FCX…
  • Xem thêm tại đây: readmore…

Size: 592 Kb
Download: https://vinload.com/