Download free – Tải về miễn phí: Film Look LUTs-Motionarray 135222 – 10 LUT’s

Thông tin chi tiết:

  • Độ phân giải: 1920×1080
  • Noplugins
  • Tương thích: Premiere CC 2017 +
  • Musis: audiodigg.com

Xem chi tiết tại đây: Motionarray

Size:561Mb
Download:Vinload.com