Download free – Tải về miễn phí: FilmLooks – 4K Vintage Film Effects THE 16MM FILM LEADERS COLLECTION IN 4K

Bộ footage hiệu ứng phim cũ, giống như vlog 1977 

Thông tin chi tiết:

  • 81 video files, 4:37 minutes of footage
  • ProRes HQ, 4K (ULTRA HD) 3840 × 2160.
 
Xem thêm tại đây: Click

Size: 22.8Gb

  Download Url/Filename Options
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part01.rar  (1.50 GB)
vinload.com/48x
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part02.rar  (1.50 GB)
vinload.com/48w
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part03.rar  (1.50 GB)
vinload.com/9la
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part04.rar  (1.50 GB)
vinload.com/9lc
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part05.rar  (1.50 GB)
vinload.com/9ld
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part06.rar  (1.50 GB)
vinload.com/9le
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part07.rar  (1.50 GB)
vinload.com/48y
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part08.rar  (1.50 GB)
vinload.com/48z
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part09.rar  (1.50 GB)
vinload.com/9lm
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part10.rar  (1.50 GB)
vinload.com/9lf
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part11.rar  (1.50 GB)
vinload.com/9lg
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part12.rar  (1.50 GB)
vinload.com/9lh
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part13.rar  (1.50 GB)
vinload.com/9li
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part14.rar  (1.50 GB)
vinload.com/9lj
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part15.rar  (1.50 GB)
vinload.com/9lk
 
FilmLooks – 4K 16mm Head & Tail Film Leaders Collection.Muctau.com.part16.rar  (392.20 MB)
vinload.com/9ll