Filmmaker Pack V 3.0 – Motionarray 208489

Download free – Tải về miễn phí: Filmmaker Pack V 3.0 – Motionarray 208489

Thông tin chi tiết:

  • No Plugins required
  •  Resolution : 1920X1080 (HD)
  • Tương thích: PREMIERE CC 2015.3
  • Xem thêm tại đây: https://motionarray.com/premiere-pro-presets/filmmaker-pack-v-3-0-208489
Size: 179 Mb
Download: Vinload.Com