Download free – Tải về miễn phí: Filtergrade – Blackwall Film Co. Video LUTs

Bộ sưu tập LUTs video này bao gồm hơn 13 bảng tra cứu ban đầu hoàn hảo cho tất cả các loại cảnh quay thô.

Thông tin chi tiết:

  • 13 .CUBE LUTs
  • Lifestyle Enhancements
  • Warm/Cool Moody Looks
  • Vibrant Colors
  • Travel/Adventure
  • Tương thích: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe SpeedGrade, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Vegas Pro
  • Read more

Size:  1.97 Mb
Download: https://vinload.com/