Download free – Tải về miễn phí: Final Cut Pro X Training (Complete Course with Exercises)

Khóa học các nguyên tắc cơ bản quan trọng của Final Cut Pro X với các video đào tạo và các tệp dự án.

Thông tin chi tiết:

Size: 5.18 Gb
Download: Part 1Part 2Part 3Part 4