Download free – Tải về miễn phí: Fire Walls Pack | After Effects – Videohive 28359022

Pack gồm những bức tường lửa có thể áp dụng cho movie, music clips, action videos, transitions, backgrounds, reveals, etc

Thông tin chi tiết:

  • Resolution: 1920×1080
  • No Plugins
  • Tương thích: After Effects CC
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 2.2 Gb
Link – Download: Part 1Part 2