Download free – Tải về miễn phí: Gallery – Photo And Video Logo Reveal – Videohive 28314287

Template trình diễn slideshow.

Thông tin chi tiết:

  • Full-HD (1920×1080 / 0:19”)
  • 30 Media placeholder
  • 1 Logo placeholder
  • 1 Tagline
  • Color & Text Quick Control Tab
  • No plugins
  • Tương thích: After Effects CS6 +
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 3 Mb
Download: Vinload.Com