Ghosthack – Ultimate Vocal Library WAV

Download free – Tải về miễn phí: Ghosthack – Ultimate Vocal Library WAV

Thư viện có tổng cộng 712 mẫu giọng hát, tất cả các âm thanh đều miễn phí bản quyền và được ghi lại với chất lượng cao 24 bit.

Thông tin chi tiết:

  • 184 Phrases
  • 72 One-Words
  • 26 Key-Labeled Chants / Ad Libs (Oooohs, Ahhhs,…)
  • 6 BPM and Key-Labeled Full Acapellas
  • 356 Dry Samples
  • 356 Wet Samples
  • 4 Different Singers
  • All Acapellas Broken Down into Their Seperate Parts (Total 74Files)
  • Total: 712 Files

Read more

Size: 1.56 Gb
Download: https://vinload.com/