Download free – Tải về miễn phí: Glitch Transitions Pack – Motionarray 249064

Thông tin chi tiết:

  • No Plugins required
  •  Resolution : 4096X2304 (4K)
  • Tương thích: PREMIERE CC 2018
  • Xem thêm tại đây: https://motionarray.com/premiere-pro-presets/glitch-transitions-pack-249064
Size: 112 Mb
Download: Vinload.Com