Download free – Tải về miễn phí: Gold Black And Shine Logo Reveal – Videohive 28498726

Template trình diễn logo quảng bá thương hiệu, có thể dùng làm Intro, Cinematic Opener, Epic…

Thông tin chi tiết:

  • Full HD Resolution 1920×1080
  • Plug-ins: Element 3D v2
  • Video Tutorial included
  • Tương thích: After Effects CS6+
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 90 Mb
Download: Free download_Mega