Download free – Tải về miễn phí: Gumroad – NiahRose Presets – Hananiah Aldrich

Gói bao gồm 12 preset lọc màu dành cho Lightroom 4-6, Lightroom CC, Lightroom Classic CC, Adobe CC Camera Raw

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: LR, LR Mobile, & PS Camera Raw
  • Read more

Size: 229 Mb
Download: https://vinload.com/