Download free – Tải về miễn phí: K1 PRODUCTION – Bokeh Overlays Pack

15 photo overlays high resolution (5100x3450px – 300dpi – JPEG)

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Photoshop, Photoshop Elements, Paint Shop Pro, PicMonkey, Gimp and etc.
  • Xem thêm tại đây: https://k1production.com/shop/bokeh-overlays-pack/

Size: 37 Mb
Download: Vinload.Com