Download free – Tải về miễn phí: KODA FILM PRESET PACK | CINEMATIC PRESETS

KODA PHIM Lightroom Develop Presets được tạo ra một cách ám ảnh trong một năm tìm kiếm một bảng màu cổ điển có thể hoạt động tốt trên ảnh chân dung, phong cảnh và chụp ảnh đường phố.

Thông tin chi tiết:

  • 10 High-quality Lightroom and Photoshop Presets
  • It comes with Irtemplate and XMP format which allows you to work both adobe lightroom & photoshop
  • Tương thích:  Lightroom. 7.5
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 97 Kb
Download: https://vinload.com/