Download free – Tải về miễn phí: Learn Premiere Pro From AZ – Udemy

Tìm hiểu cách chỉnh sửa video trong Premiere như một nhà dựng phim chuyên nghiệp.

Thông tin chi tiết:

Size: 2.03 Gb
Download: Vinload.Com