Download free – Tải về miễn phí: Liquid Typography Stories – Motionaray 573794

5 mẫu typo liquid được thiết kế theo chiều dọc.

Thông tin chi tiết:

  • 1080X1920 (VERTICAL)
  • No plugins
  • Tương thích: AFTER EFFECTS CC 2017
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 21.19 Mb
Download: https://vinload.com/