Home LUTs

LUTs

mLUT Film Wedding for Video Editor

Download free - Tải về miễn phí: mLUT Film Wedding for Video Editor 25 PROFESSIONAL LOOK-UP TABLES FOR WEDDING VIDEOS Thông tin chi tiết: File type:...

Joo Works – Sony Pro Method Course + Sony Kit + Colors Grading for Sony

Download free - Tải về miễn phí: Joo Works - Sony Pro Method Course + Sony Kit + Colors Grading for Sony Thông tin chi...

Thiago Vibesp – Retro Metrolitan Cinematic LUTs

Download free - Tải về miễn phí: Thiago Vibesp - Retro Metrolitan Cinematic LUTs Pack LUTs với tông màu nâu mộc mạc của điện ảnh...

5 Golden Hour Photoshop Actions, ACR and LUT Presets – 710990

Download free - Tải về miễn phí: 5 Golden Hour Photoshop Actions, ACR and LUT Presets - 710990 Gói cài đặt trước màu sắc ảnh...

Lutbundle.com – Sam Kolder Luts 2020

Download free - Tải về miễn phí: Lutbundle.com - Sam Kolder Luts 2020 Thông tin chi tiết: SK 1 Desaturated greens.cube SK 2.cube SK 4.cube ...

Neo Great LUTs Pack – Motionarray 161419

Download free - Tải về miễn phí: Neo Great LUTs Pack - Motionarray 161419 This package contains 225 files including: Cinematic, Cool, Warm theme, Winter,...

Artist Found LUTs Collection

Download free - Tải về miễn phí: Artist Found LUTs Collection LUT đầy màu sắc và điện ảnh từ bộ đôi sáng tạo tại Artist...

ColorGHear Pro Luts

Download free - Tải về miễn phí: ColorGHear Pro Luts ColorGHear đã thay đổi cảnh quan quay video kỹ thuật số mãi mãi. Các sản...

ProLUT : Cinematic Colour Grading Presets

Download free - Tải về miễn phí: ProLUT : Cinematic Colour Grading Presets Gói ProLUT chứa các cài đặt trước phân loại màu chất lượng...

NEW POST