Download free – Tải về miễn phí: LXCr Lightroom & ACR Presets + Profiles – Archipelago

Preset được tạo ra bởi nhiếp ảnh gia du lịch và phiêu lưu Emmett Sparling. Những cài đặt trước này hoàn hảo cho ảnh chụp thiên nhiên và phong cảnh và sẽ giúp bạn thêm tông màu đất đáng kinh ngạc.

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Adobe Lightroom Subscription: LR Classic CC (v7.5+), and/or LR CC (v1.3+), and/or Adobe Photoshop ACR (v10.5+)
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 75.41 Kb
Download: Vinload.Com