Download free – Tải về miễn phí: Minimal Lower Thirds & Titles – Motionarray 434635

Minimal Lower Thirds & Titles is a text-based Da Vinci template that contains 10 animated text animations.

Thông tin chi tiết:

  • 1920×1080 (HD)
  • No Plug-Ins
  • Tương thích: Resolve 16.2
  • Xem thêm tại đây: https://motionarray.com/davinci-resolve-templates/minimal-lower-thirds-titles-434635

Size:  36.97 Mb
Download: Vinload.Com