Download free – Tải về miễn phí: Minimalism Dynamic – Videohive 23244585

Thông tin chi tiết:

  • 30 Titles Included
  • No Plugins required
  •  Resolution : 1920×1080
  • Tương thích: After Effects CC
  • Xem thêm tại đây: https://videohive.net//item/minimalism-dynamic/23244585
Size: 3.28 Mb
Download: Vinload.Com