Download free – Tải về miễn phí: Modern Market – The Valley Isle Collection

40 preset cài đặt sẵn màu sắc dành cho Lr

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Lightroom 4 and Above (Lightroom Presets), ACR 7/Photoshop 6 and Above (Photoshop ACR Presets), Lightroom CC Mobile and Desktop App
  • Xem thêm tại đây: Demo…

Size: 20 Kb
Download: Vinload.Com