Download free – Tải về miễn phí: Monochrome Typography V4 – MotionArray 895359

Thông tin chi tiết:

  • No Plugins required
  •  Resolution : 1920X1080 (HD)
  • Tương thích: After Effects CC2019+
  • Xem thêm tại đây: https://motionarray.com/after-effects-templates/monochrome-typography-v4-895359
Size: 11.3 Mb
Download: Vinload.Com