Download free – Tải về miễn phí: Morgan Burks – Beautiful Basics Actions Collection

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Photoshop CS4 and up, Photoshop Elements 9 and up, and Photoshop CC.
  • Xem thêm tại đây: https://www.morganburks.com/product/mb-beautiful-basics-actions-collection/

Size: 1.64 Mb
Download: Vinload.Com